Dołącz do nas już teraz!

Dodaj gabinet

Gabinet stomatologiczny

Adam Pasich, Ewa Pasich Gabinet Stomatologiczny

Adres: ul. Dąbrowskiego 12D, Andrychów

sposoby rejestracji:

telefoniczna, osobista

pobliskie miejscowości:

Kęty Wilamowice Wadowice

Usługi

Gabinet zajmuje się głównie leczeniem ortodontycznym dzieci i dorosłych.

 

W ofercie posiadamy aparaty stałe (metalowe , estetyczne)  jak i aparaty ruchome.

Świadczymy na miejscu pełną diagnostykę radiologiczną oraz

kompleksowe przygotowanie do leczenia ortodontycznego ( stomatologia zachowawcza, chirurgia ).

 

Oferujemy ponadto zabiegi z zakresu stomatologii estetycznej :

- higienizacja (skaling, piaskowanie, lakierowanie),

- wybielanie nakładkowe i natychmiastowe lampą Beyond ®

- leczenie protetyczne (korony i mosty porcelanowe, protezy ruchome)

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego.

 

Klauzula obowiązku informacyjnego w stosunku do pacjenta stosowana od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupowa Praktyka Stomatologiczna. Ewa Pasich, Adam Pasich. S.c. w Andrychowie przy ul. Dąbrowskiego 12d. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w ww. firmie e-mail: kalotam@poczta.onet.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją usług stomatologicznych i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawę z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, ustawę z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz o ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat od chwili rozpoczęcia ich przetwarzania, z tym że zgodnie z ustawą z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

  1. w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, dokumentacja będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  2. zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
  3. skierowania na badania lub zlecenia lekarza, będą przechowywane:
    1. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza oraz
    2. 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
  4. dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia 2. roku życia będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji usługi. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

 

Reklama
Poznaj naszych specjalistów. Jest nas już 10984 w całej bazie!

Chirurgia

Implantologia

Ortodoncja

Protetyka

Rentgen